Com a principi general, el RGPD estableix que les dades personals s’han d’eliminar quan ja no siguin necessàries per a les finalitats del tractament. No obstant això, hi ha legislació específica que obliga a conservar la informació més enllà d’aquest termini, com és el cas de les Taules d’Accés i Avaluació Documental en relació amb els expedients acadèmics dels estudiants universitaris, o la legislació sobre l’autonomia del pacient en relació amb la conservació de les històries clíniques, entre d’altres.