Què és un encarregat del tractament?

Un encarregat del tractament és qualsevol persona física o jurídica que tracta dades personals per compte o per encàrrec del responsable del tractament. Així, és un encarregat del tractament una empresa subministradora de software que, per fer tasques de manteniment o reparació ha d’accedir a les dades de caràcter personal que té la UAB; o […]