Quan un jutjat demana a l’administració un expedient amb motiu d’un procés judicial, l’administració ha de remetre l’expedient complet, incloses dades personals de qualsevol categoria?

Quan el jutjat o tribunal contenciós reclama l’expedient administratiu, hi ha una obligació legal de remetre l’expedient amb les dades personals que hi consten. Estaríem davant d’un tractament de dades que es fa en compliment d’una obligació legal, i per tant seria legítim (art. 6 del RGPD). Cal enviar tota la documentació que consta a […]

Què vol dir el principi de minimització? Com s’aplica quan cedim dades a terceres persones?

El principi de minimització significa que només s’han de tractar aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries per a les finalitats del tractament. El tractament de dades personals excessives o inútils és una infracció del RGPD. Quan algú ens demana informació o té dret com a interessat a accedir a informació que conté dades de […]

Pot accedir qualsevol persona a les actes dels òrgans col·legiats de la Universitat?

Les actes dels òrgans de la Universitat tenen la consideració d’informació pública, d’acord amb la Llei de Transparència. Per tant, qualsevol persona, en exercici del dret d’accés a la informació pública, pot demanar actes dels òrgans de la UAB. Si les actes contenen dades de caràcter personal, caldrà aplicar les prescripcions de la Llei de […]

Quins criteris ha de complir una enquesta perquè sigui anònima?

Perquè una enquesta sigui realment anònima ha de ser impossible identificar el participant o, almenys, no s’ha de poder relacionar el participant amb les respostes concretes donades. En alguns casos es demana el NIU o alguna altra dada identificativa per comprovar que la persona no respon l’enquesta més d’una vegada. En aquesta casos, tot i […]