#

Dra. Anna Tous

Investigadora

Observatorio Iberoamericano de la Comunicación

Anna.Tous@uab.esDoctora en Periodisme i Ciències de la Comunicació per la UAB, amb una recerca sobre El text audiovisual: Anàlisi des d’una perspectiva mediològica, que va merèixer el II Premi del Consell Audiovisual de Catalunya.
Professora lectora del departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB), ha estat professora visitant de la Universitat del Rühr-Bochum (Alemanya) i de la Universitat Federal de Bahia (UFBA, Brasil), com a investigadora becada pel Consell Audiovisual de Catalunya.
Investigadora en narrativa audiovisual, ciberperiodisme, anàlisi televisiva i de la interactivitat dels productes de ficció televisiva, amb publicacions com La era del drama en TV (UOCPress, 2010) i Mites en sèrie. Els temes clau de la TV (Trípodos, 2013).
Experiència professional en periodisme, gabinets de comunicació i editorials.