El Programa de Postgrau en Comunicació i Consum Pràctiques d’ESPM és un programa de postgrau qualificat per la CAPES i afiliat a l’Associació Nacional de Programes de Postgrau en Comunicació (Compos).

Creat el 2006 amb EL Mestratge Acadèmic en Comunicació i consum de Pràctiques, el PPGCOM-ESPM té com a objectiu formar docents i investigadors d’alt nivell que pugui assumir la responsabilitat per l’execució i el lideratge en la investigació, l’ensenyament i l’orientació en l’àrea de la comunicació amb un àmbit d’acció nacional i internacional.
El seu major diferencial és la especificitat de la interfície de comunicació–consum com a focus temàtic, que el col•loca en situació de protagonista els debats sobre la conjuntura, les limitacions i les transformacions de les societats contemporànies. El ESPM-PPGCOM consta de dues línies principals de recerca

Els processos de recepció i contextos socioculturals relacionats amb el consum:

Aquesta línia inclou les investigacions sobre comunicació – consum  dedicades a la recepció i al context macro-socials i els seus articulats. Estudiant les diverses conseqüències de la comunicació i el consum en la vida diària, s’inclouen reflexions sobre: la recepció i el públic, l’educació, classe i assumptes generacionals, nous règims sensorials de visibilitat, l’estètica i l’espectacle, apropiació i resignificació dels aspectes tècnics, els processos i les accions socioculturals de participació característiques de les cultures i del consum dels mitjans de comunicació.

Professora participant RIEC: Maria Apareguda Baccega

La lògica de la producció i de les estratègies mediàtiques vinculades al consum:

Aquesta línia agrupa les recerques que tracten la comunicació – consum  a partir de l’anàlisi de les estratègies relatives al pla de producció, inclosos els sistemes i processos, així com la seva narrativa i les xarxes simbòliques. Estudiant les condicions i lògiques de producció i la seva relació amb els processos de comunicació i de consum que caracteritzen la societat contemporània, inclou reflexions sobre: el món del treball i les seves representacions, la relació entre l’entreteniment, la tecnologia i la digitalització de la cultura, la poesia i la narrativa pertanyent al camp de la producció, els seus discursos i les seves materialitats; les dinàmiques mediàtiques i de consum associades a la construcció de la identitat i de la diferència.

Professora Participant RIEC: Gisela G. S. Castro

Directoras:

Dra. Maria Aparecida Baccega

Dra. Gisela G.S. Castro

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo

mbaccega@espm.br

gcastro@espm.br