El Número 1 de Conexiones. Revista Iberoamericana de Comunicación té caràcter monogràfic i està dedicat a presentar diverses aproximacions nacionals a l’espai audiovisual iberoamericà. Es recullen en ell sis contribucions originals sobre l’estat del sector a Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i Veneçuela. En general, els autors aborden unes situacions històriques i unes dècades durant les quals la indústria audiovisual de la regió es va transformar en un potent actor de la indústria cultural mundial, generant un significatiu mercat geocultural en llengua portuguesa i espanyola, al mateix temps que es consolidaven grans grups empresarials com Globus o Televisa.