La investigació Nova tecnologia de la informació i canvi comunicatiu en les comunitats autònomes espanyoles ha estat realitzada per les universitats Autònoma de Barcelona (coordinadora del projecte), de Alacant, de Màlaga, de Santiago de Compostela, del País Basc i Europea de Madrid, en el marc del programa d’ajuts a Projectes d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic del Ministeri d’Educació i Ciència (referència SEC-2003/07024). Aquest grup de recerca, constituït a partir de l’execució del projecte en xarxa interuniversitària estable (Xarxa LOCALCOM), ha creat un model d’indicadors que permet comparar la incidència de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les comunitats autònomes espanyoles, que avalua les diferents realitats locals i que facilita als responsables públics i empresaris la presa de decisions en polítiques d’impuls a la Societat de la Informació.

En síntesi, la investigació quantifica el canvi comunicatiu en els diferents espais locals analitzats i ho fa a partir de l’anàlisi comparativa de les oportunitats, les infraestructures i els usos que configuren les noves relacions digitals ; l’estudi de les polítiques de reequilibri territorial en tecnologies de la informació i la comunicació, i de la interpretació del paper realitzat per les institucions locals i els actors socials per definir les estratègies en els àmbits de les infraestructures, els continguts i els serveis.