El grup de recerca Estudis sobre Comunicació i Societat de la Informació (E-COM) va ser creat el 1999 i està adscrit a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Màlaga. L’integren una vintena de docents i investigadors que participen en diferents projectes nacionals i internacionals. Entre els seus treballs de recerca destaquen els estudis comparats sobre el desenvolupament de la Societat de la Informació i del Coneixement en totes les comunitats autònomes espanyoles, així com diverses comparacions regionals a escala internacional referides a l’àmbit de la comunicació, la identitat i el territori.

Línies de recerca

-Comunicació, tecnologia i societat . Gènesi i conformació de la Societat de la Informació i del Coneixement en l’espai regional. Comparacions estatals i internacionals.

-Teoria i història de la comunicació i del periodisme. Història i estructura regional.

-Educació i comunicació. Convergència a la Societat del Coneixement.

-Comunicació i cultura. Valors de referència en la societat andalusa.

-Comunicació i desenvolupament. Propostes per a la comunicació democràtica.

Serveis cientifico-tècnics

-Realització d’informes sobre l’impacte de les comunicacions en l’entorn.

-Assessorament a gabinets de comunicació.

-Aspectes relacionats amb la gestió cultural, i comunicació i cultura. 

-Anàlisi i investigacions. Indicadors d’ús, equipament, etc.

-Formació sobre anàlisis crítiques de mitjans.

Director:

Dr. Juan Antonio García Galindo

Universidad de Málaga

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

jagarciag@uma.es