L’Observatori Iberoamericà de la Comunicació coordina tres xarxes d’investigació i docència:

    » Xarxa LOCALCOM
    » Xarxa Interuniversitària d’Estudis de Comunicació (RIEC)
    » Grup d’Investigacions sobre la Informació (GII)

L’ OIC també està integrat a la Xarxa Vit@lis: 

    » Xarxa Europa – Amèrica Llatina i el Carib per a la Societat de la Informació (Vit@lis)