Aquest equip de la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) aborda anàlisis sistemàtiques sobre tendències en el tractament de la informació en el panorama mediàtic espanyol. Es tracta de l’anàlisi tant de les tendències dels continguts, com del sistema organitzatiu de les redaccions, el tractament de la informació, la configuració de les agendes mediàtiques (en aquest cas, previstes fonamentalment davant, o en convivència amb l’esfera pública, civil i política), l’accés a les fonts … Tot això, sense perjudici d’altres línies complementàries de recerca com ara els nous gèneres i estils, formats, disseny, usabilitat, perfil del periodista, sense oblidar, finalment, el propi ensenyament del periodisme digital.

El sorgiment de nous llenguatges de comunicació i el tractament dels continguts periodístics que es transmeten a través de la Xarxa centrarà, per tant, la tasca del grup investigador, que es desenvoluparà fonamentalment en els mitjans en espanyol. El grup realitzarà un seguiment i anàlisi sistemàtics de la situació i evolució dels mitjans digitals, de les funcions i la formació dels nous periodistes, així com dels nous llenguatges i codis de comunicació en els continguts periodístics en línia, recollint alhora la informació i el coneixement dels especialistes en la matèria. 

Es preten deduir com es treballa en la professió, tant en els mitjans tradicionals com en la Xarxa Poder així analitzar els mètodes i les recerques de la informació, la presa de decisions, els temes tractats, la iniciativa de la cobertura periodística, la valoració de les notícies, els gèneres utilitzats (aquest apartat es completarà amb el de l’anàlisi dels canvis que la Xarxa introdueix en el camp dels gèneres), les fonts informatives, els personatges que apareixen a les notícies.

Directora

Dra. María del Pilar Diezhandino Nieto

Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

pdnieto@hum.uc3m.es