El Centre d’Investigacions en Comunicació (CICOM), adscrit a l’Escola de Comunicació i dirigit per la Dra. Silvia Álvarez Curbelo, té com a objectiu l’estímul de la investigació com a eina de creació de coneixement en aquest camp.

El CICOM ofereix els següents serveis a la comunitat universitària: 1) Tallers dirigits principalment als estudiants de batxillerat sobre com investigar i sobre tècniques d’investigació en periodisme, i 2) Assistència a l’estudiant sobre el procés de planificació i execució d’investigacions segons especifica el manual d’estil de la American Psychological Association (APA).

La funció principal de l’CICOM és realitzar projectes de recerca tant per part del personal docent, com dels estudiants de postgrau. Els resultats d’aquestes investigacions han estat difosos com llibres, capítols de llibres, ponències en congressos internacionals, entre altres projectes. Entre d’altres investigacions, poden consultar: Violencia mediática: antagonismos y agonismos en los medios de comunicación en Puerto Rico (Silvia Alvarez Curbelo), Comunicación y Exclusión en la Ciudad. Vida cotidiana en el residencial público de Puerto Rico (Guadalupe Escalante, Yomarie García, Yolanda Toro y Javier Valentín); La Violencia en Puerto Rico y su cobertura mediática: Conversaciones entre los comunicadores y la Academia (Silvia Alvarez Curbelo); Convergencias, interactividad y multimedialidad en el campo periodístico puertorriqueño. La cobertura de la campaña electoral 2008 (Jorge Santiago Pintor y Mario Roche Morales).

Directora

Dra. Silvia Álvarez Curbelo

Universidad de Puerto Rico

Escuela de Comunicación

salvarezcurbelo@gmail.com