El Grup d’Estudis de Comunicació Estratègica (E-COM) de la Universitat d’Alacant està format per investigadors i docents en comunicació, publicitat i sociologia. Congrega estudis efectuats pel propi grup i en col.laboració amb altres equips.

E-COM realitza investigacions al voltant dels següents temes:

Anàlisi de la publicitat i de les estratègies de comunicació : 1) Estudis de la publicitat convencional i no convencional (comercial, institucional, interès públic) de diferents sectors i problemàtiques (ii publicitat sexista, publicitat farmacèutica, publicitat d’aliments, publicitat electoral). 2) Aspectes socials de la publicitat i efectes en el públic al qual s’adreça (ii infantil, juvenil, dones-homes, societat). 3) Anàlisi i avaluació de l’estratègia de comunicació publicitària i dels mitjans publicitaris (amb especial atenció a la televisió i Internet). 4) Estudis sobre la comunicació estratègica en les organitzacions.

Anàlisi dels contextos de la comunicació: 1) Estudis sobre la professió i dels professionals de la comunicació. 2) Societat de la informació, noves tecnologies i polítiques de comunicació. 3) Factors socials que puguin repercutir en la comunicació.

Anàlisi de la producció científica en comunicació.

Directora

Dra. Natalia Papí

Universidad de Alicante

Facultad de Ciencias Sociales 

Natalia.p@ua.es