El grup recerca sobre l’Anàlisi de la divulgació cultural i científica en els mitjans de comunicació social de la Universitat Complutense de Madrid, té entre els seus objectius específics l’Anàlisi de contingut dels missatges periodístics, el estudi de les Polítiques públiques d’impuls a la societat de la informació, la Informació internacional i de conflictes com divulgació cultural i ideològica, la Deontologia periodística, les relacions entre Comunicació, política i cooperació per al desenvolupament; i la Divulgació de la ciència i la tecnologia.

Directores:

Dra. Pinar Agudiez

Dra Elena Reial

Universitat Complutense de Madrid

Facultat de Ciències de la Informació

pagudiez@ccinf.ucm.es

ereal@ccinf.ucm.es