El Grup d’Investigacions sobre la Informació (GII) està adscrit a l’Observatori Iberoamericà de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i integrat per professors investigadors de la de la informació pertanyents a dues universitats espanyoles: la Universitat Autònoma de Barcelona (Marcial Murciano, Carmina Crusafon, Olga Del Río, Carlos González-Saavedra i Fernando Sabés) i la Universitat Complutense de Madrid (Pineda Agudíez, Rafael Díaz, Ramón García, Raquel Martínez, Sergio Príncipe i Elena Real) . El GII té experiència en l’estudi de la cobertura de la cooperació per al desenvolupament a la premsa de referència europea i col.labora amb l’agència internacional Inter Press Service (IPS) i amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).