Red LOCALCOM

El Grup de Recerca LOCALCOM està reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat (2014SGR0252) i per la Universitat Autònoma de Barcelona com a Grup de Recerca de Qualitat (GIC-2607), per la seva trajectòria científica i acadèmica. LOCALCOM forma part de l’estratègia de l’Observatori Iberoamericà de la Comunicació per a la transferència de coneixements a través de les seves xarxes de col·laboració i amb projecció cap a altres grups afins als seus àmbits d’estudi. 

Els àmbits temàtics dels que s’ocupa són quatre:

  1. Societat de la Informació, tecnologia i globalització
  2. Polítiques de comunicació, regulació i sistemes mediàtics
  3. Audiovisual, integració regional i diversitat cultural
  4. Indústries Creatives i Culturals (ICC), continguts i dinàmiques socials.

El grup ha consolidat la seva trajectòria des de l’any 2000 amb la presència continuada en congressos, la publicació d’articles i llibres, i amb el desenvolupament de projectes d’investigació sobre els àmbits temàtics esmentats (SEC 2003/07024CSO2008/00587CF181137 y CSO2013-42822R).