Docència

Els investigadors de l’OIC imparteixen docència universitària a titulacions de grau de Comunicació i Ciències Socials (Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques…). Les àrees preferents de docència es troben principalment en l’àmbit de les Teories, Estructura i Polítiques de Comunicació. 
En els estudis de postgrau (Màster i Doctorat) els investigadores de l’OIC coordinen mòduls especialitzats en ‘Estructura i Polítiques de Comunicació’, en temes europeus, iberoamericans i de països emergents. Aquestes àrees docents acullen cada any estudiants nacionals i internacionals que realitzen investigacions de Màster i/o Doctorat.
L’equip docent de l’OIC imparteix cursos i seminaris com a professors invitats a diverses universitats espanyoles, europees i llatinoamericanes. 
L’OIC té una especial preocupació per les metodologies docents aplicades a l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de competències. En aquest sentit, s’han realitzat diversos estudis i informes sobre aquesta temàtica

Els investigadors de l’OIC imparteixen docència universitària a titulacions de grau de Comunicació i Ciències Socials (Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques…). Les àrees preferents de docència es troben principalment en l’àmbit de les Teories, Estructura i Polítiques de Comunicació. 

En els estudis de postgrau (Màster i Doctorat) els investigadores de l’OIC coordinen mòduls especialitzats en ‘Estructura i Polítiques de Comunicació’, en temes europeus, iberoamericans i de països emergents. Aquestes àrees docents acullen cada any estudiants nacionals i internacionals que realitzen investigacions de Màster i/o Doctorat.

L’equip docent de l’OIC imparteix cursos i seminaris com a professors invitats a diverses universitats espanyoles, europees i llatinoamericanes. 

L’OIC té una especial preocupació per les metodologies docents aplicades a l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de competències. En aquest sentit, s’han realitzat diversos estudis i informes sobre aquesta temàtica.