l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), és una entitat de dret públic adscrita al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació a través de la Secretaria d’Estat d’Cooperació Internacional (SECI).

És, com estableix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al Desenvolupament, l’òrgan de gestió de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament, i el seu objecte, segons l’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació internacional per al desenvolupament, és el foment, la gestió i l’execució de les polítiques públiques de cooperació internacional per al desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un desenvolupament humà sostenible en els països en desenvolupament, particularment els recollits en el Pla Director en vigor cada quatre años.La lluita contra la pobresa és l’objectiu final de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament. Aquesta, és part de l’acció exterior de l’Estat i està basada en una concepció interdependent i solidària de la societat internacional.