La Xarxa Interuniversitària d’Estudis de Comunicació (RIEC) està integrada per la Universitat Austral (Argentina), la Universitat Carlos III (Espanya), la Universitat Diego Portales (Xile), la Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxic (Mèxic), la Universitat de Puerto Rico (Puerto Rico), l’Escola Superior de Publicitat i Màrqueting de São Paulo (Brasil) i la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), que actua com a entitat coordinadora. La Secretaría de la Xarxa RIEC la realitza la Universitat Austral de Buenos Aires. L’objectiu de la Xarxa és potenciar el desenvolupament de la investigació, la mobilitat del professorat investigador, l’intercanvi d’informació sobre temes d’interès comú, la publicació de llibres col.lectius (Espacio Iberoamericano), la difusió de revistes (CONEXIONES), així com altres activitats de caràcter acadèmic i de recerca.

La Xarxa RIEC promou projectes conjunts en el camp específic de les ciències de la comunicació, entre d’altres:

  1. Les reunions científiques internacionals de caràcter anual (Buenos Aires, 2008; l’Havana, 2009; São Paulo, 2010; i Buenos Aires, 2011), Cicles de seminaris sobre temes d’actualitat i interès mutu (l’estat de la informació a Iberoamèrica, els joves i les noves tecnologies, les noves tendències en el consum, la comunicació i el seu paper com a eina educativa), Fòrums de discussió sobre l’estat de les investigacions en curs, Jornades i trobades que promoguin la integració dels respectius grups integrants de la xarxa (comunicació i consum cultural; Formació i integració regional);
  2. Els projectes de recerca en mitjans de comunicació , tecnologies de la informació i les comunicacions, estratègies i polítiques de comunicació;
  3. Els programes de mobilitat per a investigadors;
  4. La publicació de llibres conjunts (Espacio Iberoamericano), la edició de la revista CONEXIONES, el manteniment del lloc web (http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/red-riec) i la difusió dels resultats de les activitats conjuntes.