El grup de recerca Localcom és una xarxa interuniversitària estable integrada per les universitats Autònoma de Barcelona (coordinadora), d’Alacant, de Màlaga, de Santiago de Compostela, del País Basc i Complutense i Carlos III de Madrid, que genera coneixements en el marc del desenvolupament de les comunicacions des de la perspectiva de les comunitats autònomes espanyoles, enteses com els nous espais locals. Aquestes representen un lloc d’anàlisi privilegiat en l’àmbit de les xarxes o infraestructures i de l’economia de les comunicacions; constitueixen a més un espai innovador i un fèrtil terreny d’investigació. En aquest sentit, Espanya ha protagonitzat un dels processos de descentralització autonòmica més avançats a nivell internacional i, en aquest marc, la Xarxa Localcom busca establir l’impacte dels processos comunicatius en les diferents comunitats autònomes espanyoles, amb la mirada posada en tres actors fonamentals: els ciutadans, les empreses i l’administració pública.

El Grup de Recerca en Estudis Locals de Comunicació ha estat acreditat com a Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de Catalunya l’octubre de 2014 com a reconeixement a la seva trajectòria científica i acadèmica (2014SGR0407).