Suscripcions

CONEXIONES és una publicació semestral. La subscripció anual és de 12 euros (2012). Tota correspondència relacionada amb les subscripcions i la publicitat ha de ser enviada a l’editorial Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, a Zamora (España).

Suscripcions

CONEXIONES és una publicació semestral. La subscripció anual és de 12 euros (2012). Tota correspondència relacionada amb les subscripcions i la publicitat ha de ser enviada a l’editorial Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, a Zamora (España).

CONEXIONES està impresa en Impremta Kadmos, Pol Ind El Tormes, c/Riu Ubierna, nau 5 i 6, Salamanca, Espanya. La producció editorial va a càrrec de Comunicació Social Edicions i Publicacions, c/Escoles 16, 49.130 Manganeses de la Lampreana (Zamora, Espanya).

Adreça postal: CONEXIONES. Revista Iberoamericana de Comunicació, Observatori Iberoamericà de la Comunicació, Facultat de Ciències de la Comunicació, Edifici I. Despatx 026. Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra (Barcelona, Espanya).

Dipòsit legal: S. 640-2009

ISSN: 1697-3720