Nous Mitjans és un grup d’investigació adscrit a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Santiago de Compostela. Les principals línies de recerca del grup són els següents: la recerca de les noves exigències dels consumidors, anunciants i audiències, amb especial atenció als lectors i els sectors econòmics emergents, l’estudi de les tendències i perspectives en el camp de la comunicació a la Unió Europea, el seguiment dels mitjans de comunicació tradicionals i electrònics, l’anàlisi de la informació sobre els productes en els mercats globals i locals, la comunicació organitzacional i la gestió de crisi.

El grup Nous Mitjans gestiona l’Observatori Europeu de Comunicació Local i el Laboratori de projectes i d’elaboració d’informació, que presta especial atenció als fluxos de la comunicació.

Director:

Dr Xosé López García

Universitat de Santiago de Compostela

Facultat de Ciències de la Comunicació

Xose.lopez.garcia@usc.es