l’Agència de Notícies Inter Press Service (IPS), la principal font mundial d’informació sobre temes globals, compta amb el suport d’una xarxa de periodistes en més de 100 països. Els seus clients inclouen a 3.000 mitjans de comunicació i desenes de milers de grups de la societat civil, acadèmics i altres usuaris.

IPS proporciona anàlisi i comentaris de periodistes i experts sobre els esdeveniments i processos globals que afecten el desenvolupament econòmic, social i polític dels pobles i les nacions, particularment al Sud. Les notes d’IPS analitzen els principals fets del dia i expliquen com i per què succeeixen els esdeveniments. Els principals temes globals que cobreix IPS inclouen: Medi Ambient, Desenvolupament, Drets Humans, Cultura, Integració, Agricultura, Economia i Política.

IPS concentra la seva cobertura de notícies en els esdeveniments i processos globals que afecten el desenvolupament econòmic, social i polític dels pobles i les nacions.