Normes de col.laboració

La revista Connexions impulsa i publica treballs que aportin coneixements i evidències al voltant de la comunicació i que suggereixin noves direccions per a la recerca d’aquest àmbit científic en temàtiques, metodologies, enfocaments i fonts bibliogràfiques.

Connexions ha iniciat els tràmits per ser indexada i citada pels principals índexs de referència en el sector de les ciències socials. La revista selecciona els articles per mitjà de lectura anònima entre parells. Els treballs són avaluats per experts del Consell de Redacció i del Comitè Científic.

Els articles de la revista no poden ser reproduïts, emmagatzemats o transmesos per cap procediment, sense l’autorització per escrit dels titulars dels drets d’autor, excepte per als usos habituals de recerca i estudi privat, crítica especialitzada i revisió bibliogràfica.