L’estratègia del Grup de Recerca LOCALCOM per al període 2018 – 2021 està orientada a tres objectius principals:

  1. Incrementar la investigació competitiva i la presència del Grup a escala nacional.
  2. Internacionalitzar les diferents activitats dels membres del Grup.
  3. Potenciar la transferència de coneixements de l’Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC) a les xarxes de col·laboradors i als grups d’interès específics.