Aquesta línia de recerca se centra en el desenvolupament i aplicació de metodologies per a l’avaluació de polítiques públiques en l’àmbit de la societat de la informació. Consisteix principalment en determinar si els mitjans jurídics, administratius i financers implementats permeten produir els efectes esperats per les actuacions públiques i assolir els objectius que s’hi estableixen. L’interès d’aquesta àrea del coneixement parteix de la preocupació creixent en les institucions internacionals per investigar i avaluar, des d’una perspectiva innovadora, la pertinència i efectivitat de les polítiques públiques que s’implementen per promoure el desenvolupament de la societat de la informació.

En aquesta línia, el grup Localcom desenvolupa el projecte Les polítiques públiques d’impuls a la societat de la informació a Espanya: Avaluació de les estratègies i actuacions en nou comunitats autònomes (CSO2008-00587/SOCI), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del Pla Nacional d’R + D + i.

La investigació se centra a elaborar i aplicar una metodologia innovadora i adequada per a l’avaluació de les polítiques d’impuls a la societat de la informació en els espais locals, representats per nou comunitats autònomes espanyoles: Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Madrid i País Basc. Aquesta metodologia s’inscriu, d’una banda, en la cultura internacional d’avaluació de les polítiques públiques i està vinculada, de l’altra, als criteris prioritzats per les diferents autonomies.