La Colecció Espacio Iberoamericano és una aportació acadèmica al terreny de la investigació crítica des de les diferents disciplines que aborden el sistema dels mitjans de comunicació i les seves manifestacions culturals. El seu objectiu és difondre noves perspectives teòriques, empíriques i històriques de la comunicació, en el context dels canvis impulsats per la mundialització i la revolució digital. 

 

 Conexiones, Revista Iberoamericana de Comunicación és una publicació de la Xarxa Interuniversitària d’Estudis de Comunicació (RIEC), que desitja establir un debat plural sobre els aspectes centrals de la cultura i els mitjans de comunicació. El seu objectiu explícit és continuar, ampliar i consolidar el camp de la investigació crítica obert en les societats iberoamericanes per les diferents disciplines que aborden el sistema dels mitjans de comunicació i les seves manifestacions culturals.