La Col•lecció Espai Iberoamericà és una aportació acadèmica al camp de la investigació crítica des de les diferents disciplines que aborden el sistema dels mitjans de comunicació i les seves manifestacions culturals. El seu objectiu és difondre noves perspectives teòriques, empíriques i històriques de la comunicació, en el context dels canvis impulsats per la mundialització i la revolució digital. un aporte académico al campo de la investigación crítica desde las diferentes disciplinas que abordan el sistema de los medios de comunicación y sus manifestaciones culturales. Su objetivo es difundir nuevas perspectivas teóricas, empíricas e históricas de la comunicación, en el contexto de los cambios impulsados por la mundialización y la revolución digital.