Red Vit@lis

L’Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC) participa de la Xarxa Vit@lis (Xarxa Europa-Amèrica Llatina i el Carib per a la Societat de la Informació). Es tracta d’una iniciativa de sostenibilitat del programa @LIS, una comunitat de col laboració, integració i inclusió digital entre Europa i Iberoamèrica. Entre els seus principals àmbits d’actuació estan: la inclusió social i digital, la innovació en totes les seves dimensions (tecnològica, social, econòmica i institucional), des de la recerca fins a l’aplicació a les comunitats locals.