El Pla d’Acció del Grup de Recerca SGR 0407 LOCALCOM per al període 2014-2016 és el següent:

 

Incrementar la investigació competitiva i la presència nacional: S’ha presentat i obtingut un projecte competitiu en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica 2016. El projecte titulat LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN ESPAÑA: CAMBIO DIGITAL, COMPETITIVIDAD, EMPLEO Y CONTRIBUCION AL BIENESTAR SOCIAL EN EL HORIZONTE 2020 forma part del Pla Nacional d’I + D + I, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat per al període 2014-2017. 

Internacionalitzar l’activitat dels membres del Grup: LOCALCOM potencia la presència dels investigadors en congressos, conferències i activitats de postgrau internacionals. A més, el Grup treballa a l’obtenció d’un projecte competitiu internacional dins de l’estratègia Horitzó 2020 de la Comissió Europea; i també en l’àmbit iberoamericà, on té una trajectòria i una presència acreditada des de fa dues dècades. Finalment, un altre element clau de l’estratègia del Grup són les publicacions en les principals revistes inernacionals a l’àmbit de la comunicació (Journal of Communication, European Journal of Communication, Media, Theory & Communication).

Potenciar la transferència de coneixements del Grup i de l’OIC als seus diferents xarxes d’investigació i docència: el pla de acció del grup inclou la organització de dos workshops amb els membres de la Xarxa RIEC i altres acadèmics, com un dels mitjans de promoció de la transferència aplicada de la metodologia d’investigació en l’àmbit iberoamericà.