El Grup de Recerca Acadèmica en Teories de la Comunicació de la Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxic té com a objectiu fonamental indagar en els sistemes de formació en les llicenciatures i postgraus en comunicació.

El grup treballa en dues vessants científiques: 1) La reflexió sobre la teoria de la comunicació per se, en el marc acadèmic i educatiu, i 2) La sistematització de les experiències de l’ensenyament de les teories de la comunicació a Mèxic, és a dir , la recerca documental i de camp al voltant de com s’ha format als estudiants en teoria de la comunicació, i quin paper juguen les teories en la formació global dels comunicòlegs. El treball d’aquest nucli d’investigadors entronca amb els objectius de la Xarxa RIEC per observar, sistematitzar i difondre l’estat de la recerca en comunicació a Iberoamèrica, fent èmfasi no només en la vessant investigadora sinó també en el vessant docent del camp de la comunicació.

Directora

Dra Marta Rizo García

Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxic

marta.rizo@uacm.edu.mx