Logo OIC reformado_1

El Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC) és un centre d’estudis que articula diverses xarxes acadèmiques, grups de treball i accions de cooperació interuniversitària per a la Recerca, la Docència, la Transferència de coneixements i la Difusió de publicacions en comunicació, cultura i desenvolupament humà, adscrit al departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els seus principals camps d’actuació són: les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), les polítiques de comunicació, el sector audiovisual i el comportament dels mitjans.

Director

Dr. Marcial Murciano

Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Ciències de la Comunicació

Marcial.Moreno@uab.cat