#

Dra. Olga Del Río

Investigadora

Observatorio Iberoamericano de la Comunicación

Olga.DelRio@uab.catDoctora en Ciències de la Informació (UAB) i Llicenciada en Ciències de la Informació (UAB).

Investigadora especialitzada en Metodologia, Comunicació i TIC per al Desenvolupament, Polítiques de comunicació i Planificació estratègica de la comunicació. Investigadora visitant a la Ohio University (USA), la Universitat Diego Portales (Xile) i la Universitat Javeriana (Colòmbia). Membre del Comitè Científic Internacional de la Iniciativa ART-PNUD.

És professora associada del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB); Vicepresidenta de l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) i Coordinadora acadèmica del Mòdul de Barcelona del Màster Europeu d’Especialització Professional “Mediació Intermediterrània” (MIM). Consultora per la CE i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), entre d’altres organismes nacionals i internacionals.

Disposa d’experiència professional en temes de desenvolupament i cooperació internacional, cultura, premsa i elaboració d’eines metodològiques.