El Grup de Recerca Acadèmica en Teories de la Comunicació de la Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxic té com a objectiu fonamental indagar en els sistemes de formació en les llicenciatures i postgraus en comunicació. El grup treballa en dues vessants científiques: 1) La reflexió sobre la teoria de la comunicació per se, en el marc acadèmic i educatiu, i 2) La sistematització de les experiències de l’ensenyament de les teories de la comunicació a Mèxic, és a dir , la recerca documental i de camp al voltant de com s’ha format als estudiants en teoria de la comunicació, i quin paper juguen les teories en la formació global dels comunicòlegs. El treball d’aquest nucli d’investigadors entronca amb els objectius de la Xarxa RIEC per observar, sistematitzar i difondre l’estat de la recerca en comunicació a Iberoamèrica, fent èmfasi no només en la vessant investigadora sinó també en el vessant docent del camp de la comunicació.

Directora:

Dra Marta Rizo García

Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxic

marta.rizo@uacm.edu.mx