#

Dr. Mac-Dawison Buarque Lins Costa

Visitante

Observatorio Iberoamericano de la Comunicación

macdawison@yahoo.esDoctor en Comunicació i Periodisme (UAB), Màster en Polítiques de Comunicació (UAB), Diploma d’Estudis Avançats en Comunicació i Periodisme, Llicenciat en Periodisme (UFAL / Brasil) i Llicenciat en Dret (CESMAC / Brasil).

Investigador especialitzat en Polítiques de comunicació, Dret de la comunicació, Democratització de la comunicació i Radiodifusió comunitària. Ha realitzat una estada de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport del Programa de Beques d’Alt Nivell de la Unió Europea per a Amèrica Llatina (Alban).

Professor de la carrera de Turisme (UFAL/Brasil). Coordinador de pràctiques de la carrera de Turisme (UFAL/Brasil). Imparteix docència en Comunicació i turisme, Màrqueting turístic, i en Legislació i Dret del turisme. També ha impartit docència en Metodologia i Disseny de la investigació, Gestió d’esdeveniments; pressupostos públics aplicats al turisme, i en l’assignatura d’Ètica, responsabilitat social i emprenedoria.

Disposa d’experiència professional en ràdio i televisió, gabinets de comunicació, advocacia, consultoria jurídica i en l’administració pública.