#

Dra. Marta Rizo

Investigadora

Observatorio Iberoamericano de la Comunicación

marta.rizo@uacm.edu.mxDoctora en Comunicació (2004), Màster en Periodisme (2001) i Llicenciada en Periodisme i Ciències de la Comunicació (1998) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomada en Tècniques de Recerca en societat, cultura i Comunicació per l’Institut Nacional d’Antropologia i Història (Mèxic).

Des de l’any 2006, és Coordinadora del Planter Centre Històric de la Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxic; des de l’any 2003, és professora-investigadora titular de l’Acadèmia de Comunicació i Cultura de la mateixa institució. De 2001 a 2003 va treballar en el Laboratori de Comunicació Complexa de la Universitat Iberoamericana de Mèxic.

És Investigadora Nacional Nivell I, del Sistema Nacional d’Investigadors del Consell Nacional per a la Ciència i la Tecnologia (CONACYT, Mèxic).

Ha impartit cursos de llicenciatura i postgrau en més de deu institucions mexicanes i ha estat instructora del Programa de Capacitació Cultural del Consell Nacional per a la Cultura i les Arts (CONACULTA) de 2004 a 2006.

Les seves línies d’investigació són: Teoria de la Comunicació, Filosofia i Epistemologia de la Comunicació, Comunicació intersubjectiva i Comunicació Interpersonal, Metodologia de recerca en comunicació, Comunicació intercultural.