#

Dra. Natalia Papí

Investigadora

Observatorio Iberoamericano de la Comunicación

Natalia.p@ua.esDoctora en sociologia per la Universitat d’Alacant (UA) el 2004 i Llicenciada en Sociologia amb l’especialitat en Màrqueting i Publicitat (UA) el 1999.

Investigadora especialitzada en estudis de gènere, avaluació de la comunicació, noves tecnologies de la comunicació, estratègia i impacte de la publicitat i dels seus mitjans, tècniques i mètodes d’investigació i en l’evolució de la producció científica en comunicació.

Contractada doctora en el Departament de Comunicació i Psicologia Social (UA). Docència en la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques (Introducció a la Investigació de Mitjans Publicitaris) des de 2001, i en altres estudis de tercer cicle (Fonaments de l’enfocament de gènere per a l’anàlisi de la comunicació social i publicitat, i Publicitat i Comunicació social) .

Directora del Grup d’estudis de comunicació estratègica (E-COM).