L’Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC) és un centre de recerca que articula diverses xarxes acadèmiques, grups de treball i accions de cooperació interuniversitària per a la Recerca, la Docència, la Transferència de coneixements i la Difusió de publicacions en comunicació, cultura i desenvolupament humà, adscrit al departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els seus principals àmbits d’actuació són: les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), les polítiques de comunicació, el sector audiovisual i el comportament dels mitjans.